Wie ben ik?
Pieter van Dieperbeek

Wie is Pieter van Dieperbeek (1954)

In 1981 ben ik begonnen als Docent/Decaan in het voortgezet onderwijs. De begeleiding van leerlingen en studenten op weg naar volwassenheid en een arbeidzaam leven stond centraal in mijn werk. In 1992 werd ik gevraagd als wethouder van de gemeente Veghel.

Mediation

In die periode die ruim 16 jaar heeft geduurd heb ik bijna dagelijks met diverse partijen aan tafel gezeten teneinde overeenstemming en draagvlak te verkrijgen m.b.t. de onderwerpen die op dat moment speelden. De inhoud van het werk deed mij besluiten om een opleiding Mediation te gaan volgen, om na het politieke leven op dezelfde manier door te kunnen gaan. De opleiding heb ik gevolgd bij de MERLIJN-groep in Nuland. Bij Mediation/Conflictbemiddeling probeer ik ervoor te zorgen dat beide partijen zich gehoord voelen en zich kunnen vinden in de gevonden oplossingen. In ieder geval de gang naar de rechter te voorkomen en ervoor te zorgen dat men weer in gesprek raakt.

Arbodienst

Na die opleiding ben ik gevraagd te komen werken bij APAC-Arbodienst te Veghel. Een groot onderdeel van mijn werk was mediation en/of conflictbemiddeling. Proberen om bij een arbeidsconflict partijen samen naar een oplossing te begeleiden, zonder daarbij de gang naar de rechter te moeten gaan. Tijdens dat dienstverband ben ik de basis opleiding professioneel coachen gaan volgen bij de Coaching Academy International in Naarden, waar ik in het begin van 2012 het certificaat behaalde. Na beŽindigen van het dienstverband bij de Arbodienst ben ik in 2012 zelfstandig verder gegaan.

Verdere activiteiten

Bestuurlijk actief op vele gebieden:
Kunst en Cultuur, Jeugdzorg, Bibliotheek, Maatschappelijk werk en Cultureel erfgoed.