Tarieven (per 1 nov 2014)
Pieter van Dieperbeek

Tarieven voor coaching

Coachsessies duren gemiddeld 1 tot 1 ½ uur inclusief schriftelijke verwerking en kunnen afhankelijk van de vraagstelling in verschillende soorten trajecten gevolgd worden: eenmalig, kort en lang. Tijdens intake worden hierover afspraken gemaakt. De intake maakt deel uit van het gehele coachingstraject.
Zakelijk € 125,00 exclusief btw.
Particulier € 95,00 per uur inclusief btw.

Vergoedingsmogelijkheden

Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget. Vraag hiernaar . Voor ondernemers is coaching doorgaans aftrekbaar voor de belasting.

Conflictbemiddeling / Mediation

Zakelijke diensten:
Formele mediation, informele bemiddeling, beleidsadvisering en onderzoek, conflictbemiddeling.
€ 135,00 per uur exclusief btw.
Supervisie, intervisie, individuele coaching
€ 125,00 per uur exclusief btw.

Particuliere diensten:
Formele mediation, met een duidelijke juridische component, familiebemiddeling, relatiebemiddeling, individuele coaching, begeleiding, supervisie en intervisie.
€ 95,00 inclusief btw.

Onderzoek Duurzaam personeelsbeleid

Voorbereiding, overleg, presentatie, houden van diepte-interviews, tussentijds overleg, rapport met conclusies en aanbevelingen en eindpresentatie.
€ 95,00 per uur exclusief btw.

Bijkomende kosten

Reistijd vanaf Veghel wordt voor de helft als werktijd tegen het laagste, voor u geldend, tarief gefactureerd. Reis- en verblijfkosten worden tegen de werkelijke kosten doorberekend.

Voor verdere informatie zie Algemene Voorwaarden