Coaching
Pieter van Dieperbeek

Coaching: de visie

Ieder mens is uniek. Ieder mens heeft potentieel.

Vanuit deze mensvisie werk ik

Dat betekent dat ik naar iemand kijk uit verwondering,niet gericht op het herkenbare maar op het bijzondere, het onverwachte. Ik ga ervan uit dat de unieke mens de antwoorden op al zijn vragen zelf bij zich draagt en dus niet is gebaat bij de "goede raad" van een welwillende ander. De coach is erin gespecialiseerd om de klant helder in beeld te laten krijgen wat hij of zij ten diepste zťlf wil en kan en hoť hij of zij dat gaat realiseren.

Coaching behelst het begeleiden van cliŽnten die weten wat ze willen. Een cliŽnt die weet wat hij wil, weet echter niet altijd†hoe†hij dat kan bereiken. Samen met de coach kunnen strategieŽn bedacht worden en kan een†actieplan†en een†tijdsplanning†ontwikkeld worden. Vervolgens begeleidt de coach de cliŽnt om daadwerkelijk over te gaan tot†actie†en het beste uit zichzelf te halen. Het gaat bij coaching†vooral om het†optimaliseren van gedrag.

Voorbeelden van mogelijke gebieden waarbij Coaching kan helpen

- aanpassingsproblemen
- disbalans werk en privť
- conflicten werk en /of privť
- werkgerelateerde problemen
- etc. etc.

Meer weten neem dan contact op en in een persoonlijk gesprek komen we gezamenlijk tot een aanpak.